Twój biznes, Twoja wizytówka

Rozpocznij Skontaktuj się teraz

Warsztaty

Cykl warsztatów fakultatywnych prowadzony przez specjalistów z wiodących przedsiębiorstw na polskim rynku. Uczestnictwo w zajęciach pozwala rozwinąć umiejętności miękkie, a ponadto dostarcza porcję istotnych informacji, z dziedzin takich jak trading, zarządzanie portfelem, działalność funduszy VC, czy też wycena spółek.

Prelegenci

Każdego roku, wśród prelegentów Capital Market Days, obecni są przedstawiciele czołowych firm z sektora bankowości, funduszy inwestycyjnych, prezesi spółek giełdowych oraz założyciele start-upów. Eksperci chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi, komentują bieżące wydarzenia oraz trendy występujące na rynku.

Wiedza

Tematyka konferencji Capital Market Days obejmuje m.in. wpływ różnych bodźców ekonomicznych na kondycję sektora finansowego, działalność instytucji finansowych, innowacje w biznesie, a także rozwój startupów. Nasze wydarzenie umożliwia znaczne poszerzenie swoich merytorycznych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w cyklu dyskusji panelowych oraz warsztatów.

O nas

Capital Market Days to ogólnopolska konferencja finansowa skierowana do studentów zainteresowanych rynkiem kapitałowym, osób związanych ze środowiskiem start-upowym oraz
młodych inwestorów. Konferencję organizują Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX oraz ogólnopolski kwartalnik finansowy Profit Journal. Tematyka Capital Market Days obejmuje m.in. wpływ różnych bodźców ekonomicznych na
kondycję sektora finansowego oraz jego przyszłość, finansowanie i wycenę spółek giełdowych, działalność funduszy inwestycyjnych, innowacje w biznesie, a także rozwój startupów. Każda edycja składa się z paneli dyskusyjnych, sesji Q&A z prelegentami oraz warsztatów dla uczestników. W spotkaniach biorą udział prezesi spółek notowanych na GPW, eksperci ze świata biznesu, a także założyciele innowacyjnych start-upów.

Plan konferencji Capital Market Days 2019

Jakie są perspektywy dla polskiego rynku kapitałowego na najbliższe lata?

 • Jaka jest kondycja polskiego rynku kapitałowego?

 • Nowa strategia GPW.

 • PPK – zastrzyk gotówki czy nietrafiony stymulant?

 • Atrakcyjność i efektywność inwestycyjna giełdy w oczach uczestników rynku.

 

Jak zmieni się sektor usług finansowych na przestrzeni lat?

 • Jak pod względem cyfryzacji bankowości wypadamy na tle zachodu?

 • Jak ewoluuje oferta produktów i usług w odpowiedzi na oczekiwania klientów?

 • Fintech – szansa, czy zagrożenie dla banków?

 • Konsolidacja i nacjonalizacja sektora bankowego.

W jakim kierunku podąża branża energetyczna?

 • Inwestycje spółek w związku ze wzrostem znaczenia źródeł energii odnawialnych.

 • Jakie wyzwania stoją przed spółkami energetycznymi?

 • Jakie są perspektywy dla OZE w Polsce?

 • Zmiana polskiego miksu energetycznego w perspektywie kolejnej dekady.

 

Jaka jest siła napędowa spółek technologicznych?

 • Czy polskie firmy mają szansę ekspansji na rynki zagraniczne?

 • Ryzyko i potencjał związane z rozwijaniem biznesu opartego na nowoczesnych technologiach.

 • Kluczowe trendy rozwoju technologicznego.

 • Jak zachęcić młodych ludzi do zakładania firm technologicznych w Polsce?

Capital Market Days 2018

Zostaliśmy opisani na