Dziesiątego kwietnia 2018 roku odbyła się trzecia, największa dotychczas odsłona Capital Market Days. Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia związane z wdrażaniem oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technologii na rynku kapitałowym. Cztery panele dyskusyjne, w trakcie których przemawiało szesnastu prelegentów przyciągnęły ponad 750-osobową publikę, która zapełniła do ostatniego miejsca Halę Widowiskowo-Sportową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wśród zaproszonych gości, którzy debatowali o zagadnieniach takich jak Industry 4.0, Fintech, czy też kariera po UEK znaleźli się m.in.:
 Filip Grzegorczyk – CEO TAURON Polska Energia S.A.,
 Tomasz Jakubczyk – Dyrektor ds. Fintech Alior Bank SA,
 Przemysław Kadula – założyciel i CEO Notatek.pl,
 Maciej Bogaczyk – Starszy Dyrektor Inwestycyjny MCI Capital,
a także liczni przedstawiciele funduszy, start-upów, firm consultingowych oraz spółek, które w toku swojej działalności korzystają z nowoczesnych technologii finansowych.
Po zakończeniu Konferencji, najbardziej zaangażowani Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach, organizowanych we współpracy z Partnerami. Ich tematyka obejmowała trading, planowanie biznesowe, wycenę DCF oraz zagadnienia związane z audytem.