Każdego roku, wśród prelegentów Capital Market Days, obecni są przedstawiciele czołowych firm z sektora bankowości, funduszy inwestycyjnych, prezesi spółek giełdowych oraz założyciele start-upów. Eksperci chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi, komentują bieżące wydarzenia oraz trendy występujące na rynku.