Najbliższa edycja CMD będzie wyjątkowa pod względem jej formy. W trosce o bezpieczeństwo prelegentów i uczestników, konferencja Capital Market Days 2021 odbędzie się online. Dzięki temu, możliwe okazało się znaczne rozszerzenie zakresu tematycznego paneli dyskusyjnych, co niewątpliwie podniesie ich atrakcyjność. Pośród omawianych zagadnień znajdą się m.in.: sytuacja społeczno-gospodarcza na świecie, sektor medyczny, rynek nieruchomości, relacje pracownik-pracodawca oraz problematyka ryzyka w dobie pandemii. Zapowiada się ciekawie!

 

PLAN KONFERENCJI

PATRONI KONFERENCJI

Regulamin konkursu – Maklerska.pl

Regulamin konkursu – StockWatch.pl

Regulamin konkursu – UBS